fbpx

ДОГОВІР ЗАВДАТКУ

Договір  завдатку

м.______                                                                                    «__»__________20__ р.

______________(ПІБ), паспорт громадянина України: серія ___ № ___, який виданий ____________ у м. ____________, (далі – Орендар), з одного боку, і ______________, паспорт громадянина України: серія ___ № ___, який виданий ___________ у м. ____________, (далі- Орендодавець), з другого боку, уклали даний договір про завдаток про таке:

  1. В порядку та на умовах цього Договору, Орендар бере на себе зобов’язання передати Орендодавцеві завдаток у розмірі ____ ________ гривень у рахунок оплати за договором  оренди нежитлового приміщення, який розташований за адресою: вул._______________, площею у ____ м2, призначений для використання у сфері _____________, діє до “__” __________ 20__ року.
  2. Гроші у розмірі, передбаченому в пункті 1 даного Договору, повинні бути використані як завдаток, тобто для забезпечення виконання Орендарем покладених на нього зобов’язань по оплаті договору за договором оренди нежитлового приміщення, що належить на праві власності Орендодавцю.
  3. Цей Договір є дійсним до моменту повного виконання зобов’язань Сторін за Договором оренди нежитлового приміщення між Орендарем і Орендодавцем.

Реквізити та підписи сторін:

Орендодавець:                                                                           Орендар:

Compare

Call Now Button